Autor: AdminKoturic

kol - 25
2017

GEOMETRIJA KOTAČA

Vršimo geometriju kotača na svim vrstama vozila – OSOBNA VOZILA – 4×4 VOZILA – KOMBI VOZILA – POLUTERETNA VOZILA 17,5“ – TERETNA VOZILA 20“-22,5“ – SPECIJALNA VOZILA – na upit